Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattande Matris Medicin 2

Skapad 2019-04-28 19:47 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
I denna matris kommer jag lägga in dina sammanfattande resultat mot kursmålen

Matriser

Med
Medicin 2/

E
D
C
B
A
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar (samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet).
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt människokroppen uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. **Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvänd-ning (samt om lagar och andra bestämmelser).
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas samt beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas samt beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas samt beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
Ny aspekt
Eleven beskriver vätske , syrabas och näringsbalans och förstår när den är påverkad
Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans samt ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas.
Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: