Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - grundläggande begrepp/ lösningar och blandningar vt-19 6A

Skapad 2019-04-28 20:01 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta arbetsområde behandlar grundläggande begrepp i kemi som t ex atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen, surt och basiskt.
Grundskola 5 Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika föreningar. Allt som händer runt dig är kemi!

Innehåll

 

Visa lärande:

Genom att:
• förklara och beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler
• förklara och beskriva skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
• kunna ge exempel på några grundämnen.
• berätta om ämnens tre faser och förklara skillnaden mellan lösningar och blandningar.

Begrepp som är bra att förstå och kunna förklara:

atomer, molekyler, kemisk förening, grundämnen, fast, flytande, gasform, lösning och blandning.

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra undersökningar, dokumentera dem och resonera kring dem.
 • använda nya ord och begrepp som du lärt dig i arbetsområdet.
 • delta i diskussioner

 

 

Områdesbeskrivning:

Vi kommer att:

- läsa faktatexter.

- se filmer.

- göra undersökning i grupp och enskilt.

- träna på hur du förbereder och dokumenterar dina undersökningar.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: