Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden vt -19 6A

Skapad 2019-04-28 20:18 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Svreige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?
Grundskola 6 Historia
Varför och hur kom Sverige att kallas för en stormakt? Vem var Gustav II Adolf och Drottning Kristina? Vad handlade det trettioåriga kriget och häxprocessen om?

Innehåll

Visa lärande:

Genom att:

- delat i muntliga diskussioner.

- skriftligt göra sammanfattningar.

- delta vid gemensamma genomgångar.

- skriftligt svara på frågor om stormaktstiden.

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva och förklara hur Sverige kom att bli en stormakt och hur detta påverkade samhället.

- berätta om hur kvinnor, män och barn levde under stormaktstiden och kunna hitta likheter och skillnader.

- berätta om orsaker till och följder av viktiga händelser under stormaktstiden tex trettioåriga kriget och häxprocessen.

- använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

- använda olika källor och granska dessa.

Områdesbeskrivning:

I undervisningen kommer vi bla att:

- titta på och samtala om filmer.
- läsa texter och skriva sammanfattningar.
- söka fakta på internet.

                       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: