👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: franska åk 9, VT21 (vecka 2 - 9)

Skapad 2019-04-28 20:43 i Ekdalaskolan Härryda
Här är Ekdalaskolans pedagogiska planering i franska för åk 6 under höstterminen 2018.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Bonjour de nouveau! Här kommer den korta planeringen av våra franskalektioner under veckor 2 - 9.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med texten "Ma vie dans dix ans"  och ha mycket repetition.

De viktigaste moment som du kommer att lära dig:

- att läsa (lyssna) om framtidsplaner

- att berätta om dina framtidsplaner

- att lära dig le futur simple (futurum med ändelser)

- att repetera  klockan, årstiderna, månaderna mm

- att repetera possessiva pronomen mm

- att fortsätta träna på läs- och hörförståelse

- att läsa och diskutera "Le destin de Marie"

 

 

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att fortsätta arbeta med texter och olika övningar.

Du kommer att träna på att tala franska i par, i små grupper och i hela gruppen.

Du kommer att träna på att skriva på franska.

Läxor hittar du i Classroom, som vanligt.

Vi kommer att ha ett prov under vecka 9.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får möjlighet att utforma och påverka innehållet och formen på många muntliga och skriftliga övningar och uppgifter. Har du några önskemål eller förslag, säg till! 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Obs! Bedömningen sker löpande på lektionstid.

Du arbetar aktivt på lektionerna: muntligt och skriftligt.

Du gör muntliga övningar i små grupper och jag lyssnar på er.

Du gör muntliga och skriftliga förhör.

Du gör provet.

 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I Classroom hittar du mer specifik planering vecka för vecka.

 

 

 

Matriser

M2
Matris i franska

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan visa sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med viss relevans använda sig det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan på ett relevant sätt använda sig det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan använda sig av någon strategi för läsande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Samtala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen (ex. kroppsspråk, mimik, att föra samtalet vidare)
Eleven kan använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Tala
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar i sin muntliga produktion. Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Skriva
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion Uttrycka sig enkelt och tydligt, med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.