Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's make lasagna

Skapad 2019-04-29 08:29 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med den instruerande texttypen. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter (recept) är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

 

 

Film: Anna Johansson

Mål för arbetsområdet

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta med instruerande texter tillsammans, i små grupper och enskilt, genom att följa instruktioner och arbeta med olika modelltexter utifrån materialet "Zick Zack".

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • förstå syftet med en instruerande text (tala om för läsaren hur man gör något).
 • veta hur en instruktion är uppbyggd (rubrik, lista, arbetsgång i kronologisk ordning och bilder som stödjer texten).
 • kunna ge exempel på verb i imperativ (vik, hämta, vispa, skruva etc.)
 • kunna skriva korta tydliga meningar med verb i imperativ.
 • på egen hand kunna planera och skriva en instruerande text (ett recept).

 

Du har i slutet på arbetsområdet möjlighet att visa dina kunskaper i en individuellt skrivet recept.

Din arbetsinsats på lektionerna och din individuellt skrivna instruktion ligger till grund för helhetsbedömningen i ämnet svenska.

Uppgifter

 • Grönsaksmålet recept

 • Receptdikt

 • Recept

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Kombinera text & annan estetik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: