Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-04-29 09:02 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F
Att utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden – stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

So

Forntiden
Planering för perioden: v. 18-24

Ämne: SO

År: 3

Lärare: Anna Björk

 

Inledning

Att utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden – stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Centralt innehåll:

  • Historia - använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Kunskapskrav för åk 3:

  • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

  • Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

  • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

  • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Arbetssätt:

– på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner

– få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet.

– få illustrera dina texter

– få se filmer

– titta på forntidsspår i omgivningen

– läsa olika texter

– medverka i diskussioner
Centrala  begrepp: dinosaurier, istiden, forntiden, stenålder, bronsålder, järnålder, metaller: brons- och järn, arkeologi, tidslinjer; dåtid, nutid, framtid, flinta, redskap, verktyg, boplats, hällristning, runskrift  Jag kommer att bedöma dig genom:

– med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden.

– läsa och förstå texter som handlar om forntiden.

– använda tidslinjen och olika tidsbegrepp.

– skriva egna faktatexter med röd tråd och läslig handstil.

–  arbeta självständigt och i grupp.

– kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.

– kunna beskriva hur man ser spår från forntiden i naturen.

– kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

 

Dokumentation

Texter, foton, målade och/eller ritade bilder.

 

Arbetsmaterial / lösblad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: