Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I växternas värld

Skapad 2019-04-29 09:05 i Haverdals byskola Halmstad
Vad är biologi? Grunderna inom växter med fotosyntes, fortplantning och några vanliga blommor och träd.
Grundskola 4 Biologi
Vi ska lära känna växternas värld och vilka växter vi kan hitta här I Haverdal och i Sverige. Vad behöver växter för att kunna leva? Hur kan de finns så många olika växter?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i  naturen. 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • känna till namnen på några vanliga träd och blommor samt trädets och blommans delar och funktio.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.
 • veta varför lövträden ändrar färg och fäller sina blad på hösten men inte barrträden.
 • kunna förklara hur blommor och träd förökar sig samt förklara vad pollinering är och ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara vad fotosyntesen är, vad växter behöver för att kunna gro och leva.

Arbetssätt - Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:  

 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Se på film och filmklipp om biologi
 • Läsa faktatexter med koppling biologi
 • Skriftligt svar på frågor till olika texter som vi arbetar med
 • Samtala, diskutera och resonera om biologi och biologins betydelse för människans levnadsvillkor och påverkan i samhället.
 • Genomföra enkla laborationer.
 • Dokumenterar planeringar och utföranden av laborationer, och gör sedan en utvärdering utifrån den hypotes som ställdes.
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Kunskapsutvärderingar skriftliga och muntliga
 • Fältstudier

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom biologi, beskriva och ge exempel på begreppen.
 • Din förmåga att genomföra enkla laborationer på ett systematiskt sätt och att dokumentera dem.

Genom att

 • Lyssna när du aktivt deltar i diskussioner och samtal.
 • Läsa dina laborationsrapporter.
 • Läsa och lyssna på det du visar vid kunskapsutvärderingarna.

Begrepp att ha koll på:

Allemansrätten

Art

Avdunsta

Bark/Näver

Barrskog

Blandskog

Carl von Linné

Fotosyntes

Fridlyst

Frö

Gro

Klorofyll

Koldioxid, CO2

Kolhydrat

Kronblad

Latin

Lövskog

Odling

Pistill

Pollen

Rot/Rötter

Stam

Stjälk

Ståndare

Syre, O2

Urskog

Växt

Årsringar

 

Länkar:

www.webbapp.liber.se

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter.84.html

http://linnaeus.nrm.se/flora/inne.html

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: