Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet 18 Hab

Skapad 2019-04-29 09:35 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vad gör dig till den du är? Hur påverkas du av att tillhöra ett visst kön, etnicitet, klass? Varför delar vi in människor i kategorier och vad kan det få för konsekvenser? Hur påverkas vår maktställning i samhället utifrån de privilegier vi har? Frågor som dessa är vad vi kommer jobba med i detta område om identitet. Vi kommer att arbeta med detta område fram till terminsslut.

Innehåll

Instruktioner

Utgå från kapitel 2 i Arena eller Forum alternativt området:  "Vad är min identet?" i Digilär

Viktiga ämnesbegrepp att använda dig av i din reflektion: normer, kultur, socialisation, makt, maktordning, privilegier, diskriminering, inkludering, exkludering.

 

 

 

. Skriv en reflektion där du reflekterar kring hur din identitet formas av följande kategorier. ålder, kön, klass, etnicitet, funktionalitet.

Besvara även följande frågor:

  • Hur går det till när vi bygger gemenskap och utanförskap utifrån dessa kategorier i vårt samhälle?
  • Vilka konsekvenser kan det få för våra sociala livsvillkor att vi grupperar människor enligt dessa kategorier? Både positivt och negativt.
  • Hur ser maktordningen ut i samhället anser du? Vilka grupper har mer makt, vilka har mindre makt och varför? Vilken makt har du?

  

Uppgifter

  • Vem är jag?

  • Individen i samhället

  • Etnicitet och nationella minoriteter.

  • Utkast på Min identitet för kamratbedömning

  • Slutinlämning av Min identitet

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1

E
C
A
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: