Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslappning och massage

Skapad 2019-04-29 10:32 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 6
Eleverna erbjuds avslappning och massage

Innehåll

 

Elevgruppens behov/intresse:

 

Eleverna har ett behov av att erbjudas tillfällen för att upprätthålla sina goda relationer till varandra.

Eleverna har behov av att utveckla sin förmåga att lösa vardagliga problem.

Eleverna har intresse av att hjälpa till att hitta nya sätt att utveckla massage.

Eleverna har behov av att visa sina kunskaper, så dem visar och hjälper varandra.

Eleverna har behov av en god och rolig stämning och  känna att dem också bidrar med det. 

Eleverna har ett behov och intresse av att samtala om vardagliga saker så här finns en bra tid och miljö för att samtala. 

 

Syfte:

Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt och lärmiljöer.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevens behov, intresse och intiativ. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

Undervisning:

Eleverna får lära sig olika former av massage och avslappning.

Eleverna är aktörer som utför massagen.

Eleverna är aktörerna som hjälper till att ta fram nya idéer.

Eleverna får lära sig om de olika massage punkterna och vad de gör för kroppen.

Eleverna får lära sig om varför kroppen behöver sin vila.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: