Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Broar

Skapad 2019-04-29 11:13 i Solviksskolan Ludvika
Om hus och broar. Hur bygger man och hur fungerar de?
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur kan broar se ut. På vilka olika sätt kan man bygga dem?

Innehåll

Mål

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Berätta hur olika broar kan vara byggda
 • Göra enkla konstruktioner och hitta förslag till lösningar
 • Använda nya tekniska ord som du lär dig
 • ge exempel på hållfasta tekniker, så som ,veck, rör och fackverk

Bedömning

Under arbetet kommer det bedömas om du:

 • Förklarar hur broar är uppbyggda och beskriver vilka material och tekniker som används
 • Gör konstruktioner och prövar olika lösningar så att du kommer framåt i arbetet
 • Skriver och ritar om ditt arbete, dokumenterar under arbetets gång samt utvärderar på slutet.
 • Använder olika tekniska ord

 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få:

 • Läsa i böcker och se på filmer om broar, lyssna på föreläsningar, titta på broar.
 • Diskutera frågor om olika broar. Diskutera hur olika broar är byggda och varför man valt juste denna konstruktion.
 • Göra egna konstruktioner som dokumenteras
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
broar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara
Du förklarar hur hus och broar är uppbyggda.
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
Du förklarar med enkla ord hur hus eller broar är uppbyggda och kan berätta om något material som används.
Du förklarar hur hus och broar är uppbyggda och kan berätta om några material som används.
Du förklarar på ett tydligt sätt hur hus och broar är uppbyggda och kan berätta om flera material som används.
Gör konstruktioner
Du gör konstruktioner och prövar olika lösningar
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
Du kan med stöd göra enkla konstruktioner och prövar någon lösning.
Du kan självständigt göra enkla konstruktioner och prövar eller diskuterar några olika lösningar så du kommer framåt.
Du kan självständigt göra enkla konstruktioner och prövar eller diskuterar flera olika lösningar så du kommer framåt.
Dokumentation
Du skriver och ritar om ditt arbete.
 • Tk  A 6
Du kan med stöd skriva och rita om ditt arbete.
Du kan självständigt göra enkla texter och bilder om ditt arbete.
Du gör självständigt dokumentationer med texter och bilder som är utförliga och lätta att förstå.
Använda begrepp
Du kan förklara hur hus och broar är byggda med ord som betong, avlopp, ventilation, balkar, vajrar
 • Tk
Du kan med hjälp av läraren förklara hur hus och broar är byggda med ord som betong, avlopp, ventilation, balkar, vajrar
Du kan med lite hjälp förklara hur hus och broar är byggda med ord som betong, avlopp, ventilation, balkar, vajrar
Du kan helt självständigt förklara hur hus och broar är byggda med ord som betong, avlopp, ventilation, balkar, vajrar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: