Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-04-29 11:25 i Alléskolan Lerum
En pedagogoisk planering för åk 8 i biologi.
Grundskola 7 Biologi
Varför kan du inte leva utan att andas och äta? Hur går transporterna till och vart tar avfallet vägen?

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp.

Du redovisar muntligt med stöd av biler hur kroppens olika organsystem samverkar.

 

Konkretiserade mål

När du läst detta område kan du:

 • varför blodet behövs i vår kropp
 • vad blodet består av
 • hur blodet strömmar genom hjärta och blodkärl för att nå cellerna
 • varför vi andas
 • vart luften tar vägen när vi andas in
 • vad som händer i lungorna
 • hur det går till när lungorna fylls och töms på luft
 • vilka som är de vanligaste avfallsämnena i kroppen
 • var avfallet bildas och hur de transporteras i kroppen
 • hur avfallet kommer ut ur kroppen

Undervisningen


Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Laborationer och eget arbete.
Filmer

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna kommunicera och diskutera

Dina kunskaper visar du genom att muntligt redovisa hur de olika systemet fungerar och samverkar i kroppen. Du kan välja på att filma din egen redovisning och skicka in eller att redovisa för mig på måluppfyllelsedagen, tid enligt bokningslistan.

Har du inte redovisat i tid, skriver du ett vanligt prov tisdagen den 28 maj, kl 14:40. Samling Lilla Matsalen.

Sista dagen att bli redovisa för mig/skicka in, är måndagen den 27 maj.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris Människokroppen

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och naturen.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: