Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Bokrecension, muntlig

Skapad 2019-04-29 12:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Som en andra bok inom vårt sex- och samlevnadstema läser, samtalar och analyserar vi boken Kort kjol.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du får själv välja en bok att läsa. Den ska sedan presenteras muntligt inför klassen efter samma mönster som vi har när det gäller skriftliga bokrecensioner; lite om författaren, lite om innehållet och mycket eget tyckande och reflekterande.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Undervisningen

Du läser boken enligt din egen planering.

 

Bedömning

Jag bedömer den muntliga recensionen enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sv 9: Muntlig presentation

Läsförståelse och analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du berättar enkelt om författaren och om bokens innehåll. Du har med eget tyckande och visar att du har förstått bokens huvudbudskap.
Du berättar om författaren och om bokens innehåll. Du berättar utvecklat vad du tycker och kan dra paralleller till andra böcker eller saker du själv upplevt. Du har förstått bokens innehåll och budskap.
Du berättar det viktigaste om författaren och gör en kort men välutvecklad resumé av innehållet. Du har mycket av välutvecklat tänkande, egna välutvecklade reflektioner som du presenterar för klassen.
Framträdande inför klassen
Du gör ett godkänt framträdande inför klassen.
Du gör ett bra framträdande inför klassen och använder en del av de presentationsstrategier som vi tränat på under dina år på högstadiet.
Du gör ett mycket bra framträdande inför klassen där du talar tydligt och inspirerande. Självklart använder du de strategier som vi tränat på tidigare, och du gör det skickligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: