Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp maj- Matematik Västergården

Skapad 2019-04-29 13:23 i Håstaby förskola Hudiksvall
Skelettet
Förskola
Skelettet

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: April 2019

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Västergården

Barnens ålder: 2-5

År och datum: 2019-04-29

Planeringen Upprättad av:

Personalen på Västergården 

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Matematik

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

 
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 
 
 
 Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla deras matematiska förmåga genom att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problemställningar samt kunskaper mängder, mönster, antal, mätning.

 

 

 Förmågor vi vill ge barnen möjlighet att utveckla:


- självkänsla,

- tillit

- delaktighet i gruppen

- kreativitet

- reflekterande

- problemlösning

- undersökande

 

 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi kommer att fortsätta med vårt projekt om jaget, familjen och kroppen/skelettet. Vi kommer att mäta, konstruera, reflektera och undersöka hur vårt skelett ser ut och hur långa vi är. Vi kommer att bygga ett skelett i naturen av pinnar som barnen plockat. Vi räknar och kollar hur många som behövs för att sedan klistra fast dem som ett skelett på ett papper.

Barnen kommer att få använda måttband och linjal för att mäta hur långa de är och sedan göra ett diagram på väggen i längdordning.

 

Pedagoger på Västergården.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumetnationer, lärprocessvägg, mail, UNIKUM.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

 
 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Genom dokumentationer, diskussioner, observationer.

 
 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: