Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden - Galaxen Grön

Skapad 2019-04-29 13:28 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
Undervisningen detta läsår på Galaxen Grön kommer att vara baserat på rymden, raketer och planeterna i vårt solsystem! Vi kommer att sträva efter att använda vårt rymdtema för att stärka barnens språk, deras läs- och skrivkunskap, matematisk förståelse och mycket mer!

Innehåll

Tema Rymden - 2020!

Av Galaxen Grön VT - 20

Analys och Bakgrund

Vi påbörjade detta tema under HT-19 efter att vi tagit tillvara på en del barnens intresse om rymdraketer. Vi lärde oss mer om dessa raketer, hur de fungerar och vad de används för. Vi skapade en basic  som sedan tog oss vidare till månen. Innan terminen tog slut började vi lära oss om den röda planeten Mars. 

Mål och syfte

Vårt övergripande mål med vårt temaarbete under VT-20 är att genom vår undervisningen baserat på rymden med hjälp av fakta och kreativt skapande ge varje individuellt barn förutsättningar för att stärka dess språk, matematiska kunskap och självständighet. Med denna undervisning, strävar vi i arbetslaget också efter att:

 • barngruppen ska få chans att stärka sina ordförråd, möte nya begrep och vardagsord. 
 • fånga barnens intresse och forma verksamheten så att vi lyckas bibehålla lusten av lära.
 • vi pedagoger ska få en chans att utvecklas, förbättra vårt arbetssätt och stärkas i vårt pedagogiska roll.

För att läsa våra mål ifrån läroplanen "scrolla" ner till slutet av sidan!

Genomförande

Undervisningen detta läsår kommer att vara baserat på 

Vi kommer att börja med att introducera Kapten Kvadrat och hans skepp till barngruppen med en kort introduktions saga, och innan vi beger vidare till vår första planet ska barnen få formulera frågeställningar och idéer om rymdskepp. Vi kommer att skapa en vägg på Galaxen Grön där vi varje vecka kan följa Kapten Kvadrats nya rymdskepp på hans resa, och även hålla koll på de olika formerna som vi hittat, samt skatter och liknande som vi får med oss från de olika sagorna.

Barns delaktighet och inflytande
Vi pedagoger kommer att göra en grundläggande översiktlig planering, vilka böcker och vilka former vi kommer att använda och liknande - men vi kommer att basera undervisningen under varje boks tid på något som barnen fastnar för. Deras intresse ska fungera som en grund för oss att utforma lärandet efter. 

TAKK
Tecken som stöd kommer att användas under alla våra projekt, och kommer följa oss

Utedagar
Varannan veckan så kommer vi att använda oss av förskolebussen för att bege oss bort från närområdet till områden och platser som längst 40 minuter bort. Tanken är att Kapten Kvadrat ska kunna följa med i någon kapacitet, även om det bara blir som en turist.

Uppföljning och framtiden

Framtiden beror helt på hur mycket av barnens intresse vi lyckas fånga med våra böcker, former och färger! Tanken vi har just nu är att detta arbete ska lägga en grund som är lätt att utveckla och arbeta vidare med. Vi kommer att ta med oss våra observationer och reflektioner till våra pedagogiska planeringar och utvärdera 

Hur ska dokumentationen/utvärderingen göras?
Vi ska dokumentera i Unikum och på förskolan. Vi vill göra vårt arbete synligt för oss själva, för föräldrar och för våra barn. På grund av detta är det viktigt att vi använder både digital och fysisk dokumentation. Vi dokumenterar med bilder, filmer och text, som ska klargöra vad det är vi gör, hur vi gör det och varför! Vårt mål är att så fort vi kommer igång så ska vi skriva en blogg på Unikum per vecka, där vi försöker samla allt från vårt tema. Vi kommer också att sätta ihop en film i slutet av terminen för att visa på ett föräldrar möte.

Nu ser vi fram emot en härlig termin, full av utforskade och spännande upplevelser för alla!
 Galaxen Grön

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: