Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell utifrån filmen "Stand by me"

Skapad 2019-04-29 14:00 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F Svenska
Vi har sett filmen, delat in den i scener. Vi har analyserat och tolkat innehållet i scenerna och på så sätt bearbetat innehållet. Utifrån detta har vi gått igenom hur en novell byggs upp och jämfört med novellen, "Stand by me". Vi har också studerat vad som är av betydelse när man skriver. Utifrån gruppdiskussioner runt en, från skolverket, bedömd elevtext och en gemensam sammanställning, jämfört vår bedömning med skolverkets. Nu skriver vi novell. Längst ner hittar du den pedagogiska planeringen med konkreta mål men också en matris som hjälper dig mot högre måluppfyllelse.

Innehåll

 

Pedagogisk planering vårterminen 2019

 

Undervisande lärare:              Maria Näslund

 

Ämne:                                        Svenska

 

Grupp:                                       7de

 

Arbetsområde:                         Novellgenren

 

Tid:                                             v 10 – v 19

 

Syfte är att utveckla följande förmågor:

 

 • Anpassa texten

 • Kommunicera i tal och skrift

 • Språkliga strukturer

 • Läsa och analysera

 

Förmågorna ovan bedöms utifrån de kunskapskrav som listats i de tre tabellerna sist i den pedagogiska planeringen.

 

Filmen ”Stand by me”

 

Inleder arbetsområdet och innehållet bearbetas inför varje visning. Tillsammans i storgrupp. Vår kunskap om personerna i novellen samt det som händer stärks undan för undan. Efter filmen inleder vi med att göra färdigt det sista i vår bearbetning av språkliga strukturer utifrån en elevtext. Detta för att få en mall vi kan återkomma till när vi läser och skriver, samt processar vår egen eller annans text, mot ökad läsbarhet.

 

Konkreta mål

 

( Jag ska kunna svara på om du visat kunskap utifrån dessa mål, d v s svara ja eller nej efter varje punkt. Hur väl du nått målen bedömer jag utifrån innehållet i de tre tabellerna sist i den pedagogiska planeringen.)

 

 • Du ska se filmen ” Stand by me” på ett aktivt sätt

  (Det innebär att du ser filmen, diskuterar tillsammans med gruppen vilka personerna är, hur vi kan få en känsla för dem utifrån hur filmskaparen valt att framställa dem m m.)

 • Du ska utveckla kunskap om novellens ingredienser

 • Du ska utifrån kunskap om novellens ingredienser försöka se dem i Gordies berättande om ”Lord ass”, gestaltas i filmen som en egen del

 • Du ska utifrån vår gemensamma mall för skrivregler stärka dina egna språkliga strukturer
 • När du skriver ska du försöka att stärka ditt skrivande utifrån att samtala om innehållet med läraren

 • I samband med skrivprocessen ska du stärka någon annans skrivprocess utifrån en strukturerad mall som du får av läraren

 • Du ska framföra din novell inför andra, mindre grupp som läraren delat in er i

 • Du ska stärka en av personernas skrivande utifrån minst två positiva och utvecklande kommentarer

  (Läraren medverkar vid varje sådant tillfälle och stöttar den som ska lyfta, går endast ut på att vara stolt över det man utvecklat under arbetet samt få skapa reflektion som kan hjälpa till att utveckla såväl uppläsare som lyssnare.)

  En matris som hjälper dig mot högre måluppfyllelse i samband med att du skriver en novell, självvärderar dig, men också i samband med min bedömning av din novell.

   

   

 

Novellens ingredienser

 

 

 

 

Central händelse

Saknas

Finns, men lite otydlig

Tydlig

Mycket tydlig

Inledningen

Glömmer att kasta dig direkt in i handlingen

Kastar dig direkt in i handlingen, men det blir lite svag koppling till resten.

Kastar dig direkt in i handlingen och inledningen kopplas till det som kommer sedan.

Kastar dig direkt in i handlingen och inledningen känns träffsäker vilket stärker kopplingen till det som kommer sedan.

Styckeindelning

Glömmer helt av

Försök görs

Fungerar

Fungerar mycket väl

Styckeinledning

Känns som att du inte tänkt på sådana.

Försöker nog, men det känns inte så medvetet.

Känns som att du vet att dessa är viktiga för läsarens förståelse av innehållet.

Känns som att du vet att dessa är oerhört viktiga för läsarens förståelse men också behållning av innehållet.

Spänningstrådar som leder handlingen runt den centrala händelsen så att det sker en spänningsstegring

Inget jag tänkt på medvetet. Det kanske finns i mitt försök till en novell?

Jag har försökt men jag fastnar och det känns inte som jag är säker på att det är spänningstrådar

Jag har försökt och känner mig nöjd med några.

Jag har medvetet försökt, och lyckats bra med att få till sådana, och de är dessa som hela tiden ökar spänningen mot upplösningen.

Personbeskrivningar av betydelse för den centrala händelsen

Nja, är osäker på vad som menas med det?

Jag har försökt att fylla ut med sådana, men är osäker på om jag lyckats.

Jag har försökt och känner mig nöjd med några.

Jag har verkligen gått inför att se sådana möjligheter och utformat dem så att de matchar den centrala händelsen.

Miljöbeskrivningar av betydelse för den centrala händelsen

Nja, är osäker på vad som menas med det?

Jag har försökt att fylla ut med sådana, men är osäker på om jag lyckats.

Jag har försökt och känner mig nöjd med några.

Jag har verkligen gått inför att se sådana möjligheter och utformat dem så att de matchar den centrala händelsen.

Avslutning

Vet inte?

Nja, vet inte om jag riktigt försåt vad som är viktigt just i en novell, och avslutningen.

Ja, jag har medvetet avslutat efter själva upplösningen och tycker den känns passande.

Ja, jag har verkligen klurat och lyckats skapa en avslutning som ger den centrala händelsen rättvisa och lyfter eftertanken som novellen erbjuder.

Rubriken

Glömde jag av.

Ja, jag har gjort en rubrik.

Jag har gjort en rubrik som hör ihop med innehållet.

Ja, jag har gjort en rubrik som är kort, som inte avslöjar för mycket om innehållet, men ändå lyfter den centrala händelsen.

 

I samband med att du skriver, självvärderar dig, men också i samband med min bedömning av din novell.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: