Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fyrklöverna vt19 Matematik

Skapad 2019-04-29 14:31 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi uppmuntrar barnen att problematisera sin vardag

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:Matematik och Vi bygger vär(l)den

Tidsperiod: Maj 2019

Förskolans namn:Skogsgläntan

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder:2-5

År och datum: 2019-04-29

Planeringen Upprättad av: Marie Emelie Lotta

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi bygger värdlen

Matematik
Vilka målområden i läroplanen berörs?

-

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
  Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
  - Barnens förmåga att lyssna till varandras olika strategier , lösningar och förslag, tankar.
  Våga uttrycka sina egna tankar och ideer och lösningar.

  Utifrån barnens intressen närmar vi oss de olika korgarna i matematiken men fokus för oss i alla situationer är problemlösning och lika olika.

  Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
  - Vi utgår ifrån barnens intressen då vi undervisar. VI är alla ansvariga för att undervisning ska ske flera gånger om dagen i olika situatuioner  Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
  -Unikum

   

   

  Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

  Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
  -  Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
  -  Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
  -  Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
  -  Utvärderingen gjordes av:

   

   

  Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
   - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

  - Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

  - Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

  - Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

  - Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

  Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
   Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
   Lpfö98 Rev. 2016
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: