Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdens djur åk 1

Skapad 2019-04-29 14:38 i von Bahrs skola Uppsala
Vad gör man på en bondgård? Vilka djur lever på bondgårdar? Varifrån kommer djuren som idag finns på våra bondgårdar? Hur blev vilda djur tama? Vad odlar man? De här frågorna ska vi jobba med nu. Du ska också få lära dig vad några av djuren heter på engelska.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Engelska SO (år 1-3) Svenska
Vad gör man på en bondgård? Vilka djur lever på bondgårdar? Varifrån kommer djuren som idag finns på våra bondgårdar? Hur blev vilda djur tama? Vad odlar man? De här frågorna ska vi jobba med nu. Du ska också få lära dig vad några av djuren heter på engelska.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren på svenska och engelska.
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna namnge ett par av våra vanligaste sädesslag
 • Kunna skriva enklare faktatexter om något av djuren

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren på svenska och engelska.
 • Kunna djurens olika namn i en familj (t.ex. ko, tjur och kalv)
 • Skriva en enklare faktatext
 • Kunna namnet på ett par vanliga sädeslag (korn, havre, vete och råg).

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter
 • Titta på film om bondgården
 • Lyssna på en skönlitterär berättelse om bondgården
 • Samtala om olika sädesslag och vad de används till
 • Göra ett bondgårdsbesök.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: