Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN & konflikthantering

Skapad 2019-04-29 15:34 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur arbetar FN med att stoppa konflikter och förhindra brott mot folkrätten? Detta avsnitt behandlar i huvudsak FN, säkerhetsrådet och dess medel för konflikthantering.

Innehåll

Lärandemål enligt kursplanen:

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten.

Folkrätten i väpnade konflikter. 

Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

De mänskliga rättigheterna.

 

Matriser

Sam
FN & konflikthantering

E
C
A
Kunskaper om FN och FN:s historia
Du kan översiktligt redogöra för och analysera FN:s organisation samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera FN:s organisation och de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera FN:s organisation och de bakomliggande idéerna.
Kunskaper om begrepp inom internationella relationer
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder du med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Kunskaper om FN:s metoder för konflikthantering
Du diskuterar översiktligt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter.
Du diskuterar utförligt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter.
Du diskuterar utförligt och nyanserat möjliga lösningar på samhällsfrågor. Du kan ge nyanserade argument för dina ståndpunkter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: