Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och natur.

Skapad 2019-04-29 17:38 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska få ta del av och undersöka vår natur och miljö. Vi vill att barnen ska få uppleva: ett frö som gror, växter och djur på våren.

Innehåll

Nuläge

Många av barnen har spring i benen och behov av att röra på sig. Vi njuter av våren och vill vara ute. Där kan vi undersöka och uppleva saker tillsammans. Barnen börjar bli nyfikna på, och uppmärksam på djur som vaknar, växter som kommer upp ur marken och fåglar som kvittrar.

 

Mål

Att få vara ute och röra sig och träna motoriken.

Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse och en förståelse för djur, natur och miljö

Vi vill att barnen ska få vara med och plantera och se ett frö gro och växa upp.

 

 

 

Syfte

Träna motoriken tillsammans med sina kompisar.

Upptäcka och undersöka på deras nivå vad som finns i vår närmiljö.

Uppleva årstidsväxlingar i naturen. 

 

Genomförande

Vi försöker vara ute så mycket som det är möjligt. 

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen, på gården och i skogen. 

Vi sjunger sånger och ramsor om djuren i skogen på samlingen.

Vi planterar frön inomhus, som får växa upp och bli blommor.

Vi tar hand om våra pallkragar, rensar och planterar. 

Vi skapar med naturmaterial.

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande, observerar, antecknar, fotograferar, filmar. Vi sätter upp vår dokumentation på vår "Just nu" tavla och skriver i vår almanacka. 

 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar för att planeringen genomförs. 

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i början av juni

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: