Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Billy Elliot

Skapad 2019-04-29 17:57 i Långsjöskolan Norrtälje
Diskussion baserad på filmen Billy Elliot
Grundskola 7 – 9 Engelska
Just dance! In this movie you'll meet Billy Elliot who finds himself through dancing. Following your dreams is not always easy - but it is always worth trying!

Innehåll

 

You will read a book called "Billy Elliot". After each chapter, there will be some tasks to do and some questions to answer. After you´ve read the whole book, there will be an oral assignment connected to the book - a book discussion. Finally, we´ll be watching a film with the same title.

 

Mål och syfte - varför tittar vi på detta? 

Syftet med detta arbetsmaterial är att eleverna ska få öva på sina förmågor på ett mångsidigt sätt. De ska utveckla sina engelska förmågor genom att lyssna, läsa texten samt att diskutera kring filmen. Dessutom får eleverna möjlighet att ta del av kulturella fenomen i engelskspråkigt land.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Vi läser boken, gemensamt eller alternativt i små grupper, och diskuterar tillsammans. När eleverna arbetar med frågorna får de möjlighet att visa att de förstått innehållet i filmen samt utveckla sina förmågor. Även ordkunskap förekommer.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Muntlig förmåga (interaktion) - både under läsningen medan du diskuterar och svarar på frågor till varje kapitel, samt även på slutet, att kunna delta i en lite längre diskussion om boken.

 

 

Uppgifter

 • Discussion on the book Billy Elliot

 • Discussion on the book Billy Elliot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Redogöra för budskap
Du utvecklar din förmåga
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Interaktion
Du utvecklar din förmåga
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier för att kommunicera
Du utvecklar din förmåga
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier* som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier* som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier* som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: