Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VISOR och svenska visdiktare

Skapad 2019-04-29 23:10 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 7 – 9 Musik
Det här arbetsområdet handlar om VISOR. Du ska få med dig kunskap om genren, resonera om vad visor har och haft för betydelse genom historien och du ska känna till några av de vanligaste visorna och tre betydelsefulla visdiktare. Dessutom ska vi skapa, sjunga, spela och lyssna på visor!

Innehåll

 • Genrekännedom

 • Visgenren och Tre kända visdiktare: Bellman, Taube och Vreeswijk

 • Diskussioner och resonemang om visans funktion och betydelse från muntlig tradition av folkvisor och skillingtryck till dagens trubadurer

 • sång och ackordspel

 • musikskapande

 • musiklyssning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: