Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet år 8

Skapad 2019-04-30 07:19 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Sannolikhet Kap. 6 - Matematik Direkt
Grundskola 8 Matematik

Känner du till något spel där det inte bara är turen som avgör vem som vinner??

Innehåll

Sannolikhet

Eleverna ska kunna förstå och förklara sannolikhet. De ska veta att sannolikhet ofta uttrycks i bråkform, decimalform eller procentform. De ska också kunna göra beräkningar med hjälp av sannolikhet  hur man får fram sannolikhet genom undersökningar. Eleverna kommer också att få lära sig olika typer av diagram som används när man gör sannolikhetsberäkningar. Eleverna ska också kunna räkna med kombinationer.

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • göra beräkningar mha sannolikhet
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök / undersökningar
 • göra beräkningar av sannolikhet när förutsättningarna ändras
 • räkna med kombinationer

  De elever som räknar RÖD kurs kommer också att arbeta med:
 • sannolikhet med (utfalls-) diagram och träddiagram
 • oberoende och beroende händelser

  De begrepp vi använder är:  sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall och
  multiplikationsprincipen

 

 

Planering

För detaljplanering se - Classroom  Matematik klass 8 A

Laborationer: sannolikhet : kort, tärningar, mynt mm

                       kombinatorik: stenciler, problemlösning i grupp

 

Räkning med uppgifter i läroboken 

Genomgångar och uppgifter från Digilär

 

Bedömning enligt matrisen under fliken Kunskaper. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: