Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hajaru´tugget? Dialekter år 9 vt-2019

Skapad 2019-04-30 08:52 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att dyka ner i våra svenska dialekter samt titta på olika särdrag i de olika nordiska språken och hur de har formats och utvecklats.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hajaru´tugget? Dialekter år 9 vt-2019

Innehåll

Syfte och innehåll


Denna kurs kommer att handla om att vi ska undersöka de olika svenska dialekterna för att få ett grepp om hur talspråket i Sverige skiljer sig åt och hur de olika dialekterna har utvecklats. Ni kommer att fördjupa er i en svensk dialekt som ni kommer att presentera för de övriga i gruppen. Bedömningen kommer att dels ligga på hur ni kan redogöra för och förklara den dialekt som ni valt, men även hur ni presenterar och förmedlar era kunskaper genom er redovisning.

Tidsplanering; 

v 18 - 19, arbete med dialekten och presentationen i grupper.

v 20 -21, presentation av de olika dialekterna inför den stora gruppen.

Innehåll och frågeställning

 

Ni ska i grupp förbereda och göra en presentation om en dialekt. Följande frågor ska ni utgå från i er presentation;

 

 • Var pratas dialekten?

 

 • Vilka speciella ord ingår i er dialekt eller är typiska för dialekten?

 

 • Varifrån härstammar (kommer ifrån) dialekten?

 

 • Vilka språk eller andra dialekter har påverkat dialekten?

 

 • Vilket uttal är speciellt för dialekten? Varför har man detta uttal? Vilka teorier om dialekten finns det?

 • Exempel på folk som pratar dialekten

 

Ni kan göra er redovisning som en powerpoint där ni länkat olika typer av exempel på dialekten samt att ni även berättar faktan kring dialekten.

 

Bra länkar; Språk och folkminnen

 

Swedia dialekter

 

Språktidningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Dialekter

Bedömningsmatris för

F
E
C
A
Att resonera kring dialekter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om dialekters historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk/dialekter och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska dialekters historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk/dialekter och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska dialekters historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk/dialekter och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: