Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma2c NA18B med LaF

Skapad 2019-04-30 09:13 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Här har jag samlat det material som vi använder under kursen Ma2c. Jag har skapat länkar till materialet för att underlätta att hitta. Utöver det hittar du även kursens centrala innehåll, kunskapskrav och vilka förmågor som du kommer utveckla under kursens gång. Tänk på att du endast når materialet genom ditt konto hos Halmstad Kommun.

Innehåll

Under respektive avsnitt finns det ett dokument som heter proceduruppgifter och ett som heter blandade uppgifter. I proceduruppgifter är det främst uppgifter som behandlar procedurförmågan som tas upp. I blandade uppgifter kan du öva på övriga förmågor.

I materialet hittar du även rika problem, som vi arbetar i grupp med under lektioner. 

Utöver detta kommer du hitta en planering som visar vad vi kommer arbeta med vecka för vecka. Planeringen innehåller även länkar till lämpliga genomgångar på Youtube.

I lektionsmaterial hittar du sammanfattningar av genomgångar och begrepp, uppgifter vi arbetat med på lektioner m.m.

Allt material är samlat i det undervisningsteam som du hittar i Microsoft Teams.

Uppgifter

  • Ma2c delprov 3

  • Ma2c - NP

  • Ma2c - Delprov 1

  • Ma2c - Delprov 2

Matriser

Mat
Bedömning Matematik Delprov 1

Bedömningen görs utifrån de olika förmågorna

Begrepp: Förmåga att kunna använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Procedur: Förmåga att kunna hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Problemlösning: Förmåga att kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Modellering: Förmåga att kunna tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Resonemang: Förmåga att kunna följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunikation: Förmåga att kunna kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
E
C
A
Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
********** Går inte visa på detta prov **********
********** Går inte visa på detta prov **********
Procedur
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
********** Går inte visa på detta prov **********
Problemlösning
********** Går inte visa på detta prov, klarar du bättre betyg på förmågan får du E också **********
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modellering
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan utvärdera med nyanserade omdömen resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Resonemang
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
********** Går inte visa på detta prov, klarar du bättre betyg på förmågan får du C också **********
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.

Mat
Bedömning Matematik Delprov 2

Bedömningen görs utifrån de olika förmågorna

Begrepp: Förmåga att kunna använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Procedur: Förmåga att kunna hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Problemlösning: Förmåga att kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Modellering: Förmåga att kunna tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Resonemang: Förmåga att kunna följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunikation: Förmåga att kunna kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
E
C
A
Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
********** Går ej att visa på detta prov **********
********** Går ej att visa på detta prov **********
Procedur
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
********** Går ej att visa på detta prov **********
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modellering
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan utvärdera med nyanserade omdömen resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Resonemang
********** Går ej att visa på detta prov **********
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: