Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Home, body and clothes

Skapad 2019-04-30 09:17 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Home, body and clothes = Hem, kropp och kläder Hur ser det ut i ditt rum? Hur skulle du beskriva en person för någon annan? Vi kommer att träna på olika rum i hemmet. Vilka möbler som finns där. Kroppsdelar, kläder och utseende på engelska. Vi jobbar med bilder, texter, att jobba i par eller i 3-grupp. Du ska våga prata engelska och kunna formulera dig i hela meningar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  
  En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  
  En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  
  En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  
  En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetssätt

Kopplingar till läroplan

 •  
  En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  
  En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  
  En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  
  En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska, lärandematris

Lärandematris Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Read
Du läser och förstår olika slags texter.
Jag läser en text med viss flyt, men kan fastna på okända ord. Mottagaren förstår det jag läser. Jag förstår enklare läsförståelsetexter och svarar på enkla frågor.
Jag läser och förstår de flesta olika sorters texter. Jag läser med inlevelse och intonation nästan hela tiden. Jag förstår det mesta på en läsförståelsetext och svarar på de flesta frågor som hör till.
Jag läser och förstår olika sorters texter och jag läser med inlevelse och intonation. Jag förstår olika texter och svarar på de frågor som hör till samt resonerar kring texterna.
Listen
Du förstår talad engelska.
Jag förstår delar av innehållet när jag hör någon tala engelska och förstår till viss del budskapet. Jag återberättar delar av det jag har hört så att någon annan förstår.
Jag förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska och jag visar det genom att jag kommenterar innehållet och vissa detaljer.
Jag förstår tydligt talad engelska. Jag berättar med lätthet om och kommenterar innehållet.
Speak
Du uttrycker dig muntligt på engelska.
Jag pratar om vardagshändelser och saker jag känner till genom att använda enkla ord och fraser. Jag gör grammatiska misstag, men gör mig förstådd.
Jag pratar både tydligt och sammanhängande.Jag använder olika strategier för att göra mig förstådd (använder andra ord eller beskriver det jag vill säga). Jag gör endast några grammatiska misstag. Jag delger någon tanke eller åsikt samt motiverar den.
Jag pratar på ett tydligt, varierat och sammanhängande sätt med få grammatiska misstag. Jag har flyt i språket och använder olika strategier för att göra mig förstådd på ett naturligt sätt. Jag delger mina tankar och åsikter samt motiverar dem.
Write
Du uttrycker dig skriftligt på engelska.
Jag skriver på ett enkelt sätt. Det är inte alltid grammatiskt rätt och det finns några stavfel, men jag gör mig förstådd.
Jag skriver på ett varierat sätt med få grammatiska misstag och stavfel samt utvecklar min text något efter tips från någon annan.
Jag skriver på ett varierat och innehållsrikt sätt med få grammatiska misstag och stavfel samt utvecklar min text på egen hand och därefter efter tips från någon annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: