Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Collage

Skapad 2019-04-30 10:21 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Collage är en teknik där man kombinerar olika material och sätter ihop till en bild. Te x kan man använda delar av tidningsbilder, färgat papper, trådar, tusch, vattenfärg osv.
Grundskola 7 – 9 Bild
Collage är en teknik där man kombinerar olika material och sätter ihop till en bild. Te x kan man använda delar av tidningsbilder, färgat papper, tusch, vattenfärg, dator m.m.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Använda olika tekniker och kombinera olika material för att skapa bilder.

Fundera över vad olika bilder har för budskap och hur det görs så det blir ett budskap till oss som tittar på dem.

Konkretisering av mål

Testa att foga ihop olika material till en hel bild. 

Du ska prova att "måla" med collagetekniken - skissa en bild med penna och fyll i de olika färgerna du vill använda.Ta inspiration från powerpoint-exemplen som visades i klassrummet.

 

 

 Arbetssätt

Vi tittar gemensamt på olika collagetekniker i ett bildspel.

Du skissar din valda bild på en bit kartong. Sedan klipper du ut färgade bitar ur olika material för att sammanfoga dessa till en bild.

 

Bedömning

 

 • Hur du tagit till dig tekniken med hur du kan jobba med collage. (teknik)

   

 • Bildkomposition, form och färg: hur du jobbar med själva bilden rent hantverksmässigt.

 • Bildspråk: hur du jobbat för att få fram dina tankar och åsikter i collagebilderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Under arbetsprocessen utvecklar du idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med viss anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder
Under arbetsprocessen kan du utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med relativt god anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder.
Under arbetsprocessen kan du utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och återanvända samtida och historiska bilder. Under arbetet formulerar du och använder handlingsalternativ som leder framåt. Du kan också presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge välutvecklade omdömen.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Kunskap om utmärkande drag inom konst, populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan på ett enkelt sätt och med vissa ämnesspecifika begrepp beskriva olika verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan relativt väl resonera om andras verk och företeelser i omvärlden. Du ska på ett utvecklat sätt använda relativt goda ämnesspecifika begrepp och kunna beskriva verkens innehåll och funktion.
Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. Du kan föra välutvecklade resonemang kring bilder, beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: