Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entschuldigung, wo liegt ... VT19

Skapad 2019-04-30 11:15 i Kärlekens skola Halmstad
Utgår från kapitel sex i Der Sprung!2 som handlar om att kunna ge och förstå vägbeskrivningar. Ytterligare material finns i övningshäftet.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Vad innehåller arbetsområdet?

Vi har nu en tid jobbat med vad olika platser i en stad heter, t ex torg, bibliotek, bio, badhus osv och hur man frågar sig fram för att hitta dit man vill i en ny stad. I detta sammanhang har vi också tränat hur man tilltalar en person man inte känner och hur verben då böjs.

Vad kommer på kunskapsredovisningen?

Till redovisningen av arbetsområdet ska du då kunna:

# vad olika platser i en stad heter

# fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar

# böja verb i presens efter personen "Sie" och eventuellt "ihr" eller "du"

# förstå en vägbeskrivning

 

De tre översta punkterna redovisas skriftligt i dialogform torsdag 9 maj och den fjärde är en hörförståelse som vi gör måndag 13 maj

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2

Matriser

M2
Entschuldigung, wo liegt ...

TALA/LYSSNA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Skriftlig interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Textanvändning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: