Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Bygga hus

Skapad 2019-04-30 11:56 i Berghultskolan Lerum
Hur stabila och hållfasta konstruktioner är uppbyggda.
Grundskola 3 – 5 Teknik

Vi ska jobba med hus och och titta på hur man gör för att kunna bygga stadigt.

 

 

Innehåll

Elevdel

Vi ska jobba med att bygga hus och och lära oss hur man gör för att kunna bygga stadigt.

 

Konkreta mål

Du ska:

-kunna bygga en stabil konstruktion.

-kunna göra dokumentationer av arbetet med skisser och texter där intentionen i arbetet är synliggjord.

-kunna några ord och begrepp som används inom området t.ex, byggnad, konstruktion, stabilitet, ritning. 

 

Bedömning

Läraren bedömer:

-Din förmåga att genomföra konstruktionsarbeten.

-Din förmåga att dokumentera ditt arbete

-Din förmåga att använda begrepp som rör husbyggnation.

 

Undervisning

 • Du kommer att få fundera ut hur man kan ändra formen på ett material för att göra det starkare.
 • Du kommer, i grupp, att få bygga med bland  annatkartong, papper, sugrör och tejp .
 • Vi kommer att prata om och titta på bilder på olika byggnader i världen.
 • Vi kommer att läsa och diskutera olika metoder för att bygga stadigt.
 • Du kommer att göra några olika försök med papper för att se hur du kan öka hållfastheten.

 

 

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik år 3-5 Bygga stadigt

Underlag saknas
Stöd krävs för att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskapsmål
Du kan bygga en huskonstruktion. (Genomföra en fysisk konstruktion)
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Kunskapsmål
Du kan göra en dokumentation av arbetet med skisser och texter där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Kunskapsmål
Du kan några ord och begrepp som används vid huskonstruktion.
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Kunskapsmål
..beskriva hållfasta och stabila konstruktioner
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Kunskapsmål
Du kan tillsammans med andra arbeta fram en färdig huskonstruktion och dokumentera ditt arbete.(Formulera och välja handlingsalernativ)
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: