Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Idrott och hälsa åk 8 - Orientering v.13, 17-20

Skapad 2019-04-30 13:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer i detta moment att träna på orientera i okänd miljö. Vi kommer att repetera grunderna i kartkunskap, och även vilka lagar och regler som finns när man är ute i naturen genom Allemansrätten. Under lektionerna kommer vi att orientera i området runt Eriksdalshallen. Momentet kommer avslutas med orienteringsdag vid Hellasgården v.20.

Innehåll

Idrott och hälsa åk 8

 

Under veckorna 13, 17-20 kommer vi att ägna oss åt att orientera.

 

·        Syftet med orienteringsmomentet är att eleverna skall utveckla sin förmåga att orientera i okänd miljö.  Undervisningen ska skapa goda förutsättningar för eleven att känna sig trygg och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. När vi vistas i naturen är det viktigt att veta hur man klär sig rätt och att det finns lagar och regler att följa genom Allemansrätten.

 

·        Centralt innehåll. Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 

·        Arbetsform. Momentet inleds med grunderna i kartkunskap. Därefter kommer vi arbeta praktiskt i närmiljö för att slutligen orientera i okänd miljö. Samtal om allemansrätten, säkerhet och hänsynstagande i naturen.

 

·        Utvärderingsform/bedömning.  Kontinuerliga samtal/kamratbedömningar under lektionerna för att på så sätt öka er förståelse för det aktuella momentet. Momentet avslutas med en orienteringsdag i Hellasgården 14 maj v. 20.

 

 

 

·        Kunskapskrav.

 

 

E

C 

A

 

Eleven kan med vis säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

 

 

Eleven genomför 

friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden,

miljöer och regler. 

 
 

Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

 

 
 

Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Åsö Idrott och hälsa 8G - Orientering

E
C
A
Orientera sig
Din förmåga att orientera dig i okänd miljö med hjälp av karta.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Anpassa friluftsaktiviteter
 • Idh  E 9
Eleven genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: