Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Hinduismen

Skapad 2019-04-30 14:05 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Arbetsområde i åk 9 ht om hinduismen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Är hinduismen en polyteistisk eller monoteistisk religion? Hur ser deras centrala tankegånger, urkunder och gudar ut? Finns det likheter och skillnader med andra religioner?

Innehåll

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta i ca 5-6 veckor.

Syfte: 

 • analysera hinduismen samt olika tolkningar och bruk inom detta,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska man kunna:

- beskriva och förklara centrala tankar, berättelser, riter och traditioner i hinduismen

- jämföra hinduismen med kristendom eller islam, hitta likheter och skillnader mellan religionerna

Undervisningen

Undervisning sker genom powerpoint, textläsning och filmklipp. Undervisning kommer att vara varierade så att ni får olika inlärningserfarenheter, vi kommer titta på film, arbete med uppgifter, instuderingsfrågor.

I den andra perioden använder vi oss av kunskaperna. Klassen får ut en skriftlig uppgift som man jobbar med individuellt. Detta arbete bedöms enligt matrisen nedan.

Bedömning

I detta arbetsområde är bedömningen inriktad på två förmågor:

1) förmågan att beskriva och förklara hinduismen. Här läggs det vikt på både bredd och djup, att kunna beskriva hinduismens centrala tankegångar, berättelser, religiösa traditioner och riter (= bredd) och att tolka och förklara dessa (= djup).

2) förmågan att jämföra hinduismen med andra religioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion: Hinduismen

---------------------->
----------------------->
--------------------->
Beskriva
Du beskriver centrala tankegångar och uttryck i religioner.
Du förklarar centrala tankegångar och uttryck i religioner.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster i centrala tankegångar och uttryck.
Jämföra
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.

Re
Hinduismen

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Kunskap om symboler, riter, begrepp, centrala berättelser och trosuppfattning
Du kan kort redogöra för viktiga fakta och begrepp.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp samt visar en djupare förståelse.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp och visar att du har en helhetssyn.
Förståelse för hur människor med annan kulturell och religiös bakgrund tänker, handlar och utformar sina liv.
Du kan kort beskriva hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar att du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar at du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler. Du analyserar hur olika uppfattningar och konfliker kan uppstå.
Är med veten om likheter och olikheter mellan olika religioner.
Du upptäcker enklare samband och gör enklare jämförelser.
Du ser samband och kan göra jämförelser vilka leder till egna funderingar och slutsatser.
Du ser samband och gör genomtänkta jämförelser. Du drar slutsatser och motiverar dessa med genomtänkt resonemang och fakta.

Re
Hinduismen

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Kunskap om symboler, riter, begrepp, centrala berättelser och trosuppfattning
Du kan kort redogöra för viktiga fakta och begrepp.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp samt visar en djupare förståelse.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp och visar att du har en helhetssyn.
Förståelse för hur människor med annan kulturell och religiös bakgrund tänker, handlar och utformar sina liv.
Du kan kort beskriva hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar att du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar at du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler. Du analyserar hur olika uppfattningar och konfliker kan uppstå.
Är med veten om likheter och olikheter mellan olika religioner.
Du upptäcker enklare samband och gör enklare jämförelser.
Du ser samband och kan göra jämförelser vilka leder till egna funderingar och slutsatser.
Du ser samband och gör genomtänkta jämförelser. Du drar slutsatser och motiverar dessa med genomtänkt resonemang och fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: