Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh - Friluftsliv, Åk9

Skapad 2019-04-30 15:37 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om vad friluftsliv är och hur man gör för att förbereda sig och kunna genomföra friluftsliv på ett bra sätt.

Innehåll

Arbetsperiod: v.18-23.

 

Lektionsinnehåll: 

*Teori kring friluftsliv (eleverna får varsitt kompendium också att läsa och träna i).

*Praktiskt friluftsliv, där vi bland annat gör upp eld, bygger vindskydd, tar hand om skador och får uppleva golf på riktig bana.

*Aktiviteter med och utan boll utomhus.

*Skriftligt prov.

*Frivillig orientering (för de som önskar).

 

Bedömning (se även matris):

*Hur väl du förbereder dig inför och genomför friluftsaktiviteterna.

*Hur väl du genomför det skriftliga provet. Grupp A skriver tisdag 21 maj. Grupp B skriver onsdag 22 maj.

*Hur väl du kan delta och anpassa dina rörelser i aktiviteterna med och utan boll. 

 

Så här tar du hand om en stukad fot:

 

Uppgifter

 • Idh - Prov i friluftsliv & ta hand om skador

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Idh - Friluftsliv åk9

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Praktiskt friluftsliv
Eleven har: -ej deltagit i tillräcklig utsträckning för att bedömas. -Eller inte visat tillräckliga färdigheter i de olika friluftsaktiviteterna.
Eleven har deltagit under flertalet av aktiviteterna. Eleven har oftast med sig rätt material för att genomföra aktiviteterna. Eleven bidrar till viss del till gruppens arbete i de olika friluftsaktiviteterna. Eleven klarar att genomföra en del av uppgifterna.
Eleven har deltagit under de flesta aktiviteterna. Eleven har alltid med sig rätt material för att genomföra aktiviteterna. Eleven bidrar ganska bra till gruppens arbete i de olika friluftsaktiviteterna. Eleven klarar att genomföra de flesta uppgifterna med ganska gott resultat.
Eleven har deltagit under samtliga aktiviteter. Eleven har alltid med sig rätt material för att genomföra aktiviteterna. Eleven är drivande i gruppens arbete i de olika friluftsaktiviteterna. Eleven klarar att genomföra samtliga uppgifter med gott resultat.
Teoretiskt friluftsliv
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper vid det skriftliga provet.
Eleven kan ge enkla exempel på hur man kan förbereda sig inför och genomföra friluftsaktiviteter, t ex hur man klär sig. Eleven kan ge enkla exempel på vad man får och inte får göra enligt allemansrätten.
Eleven kan ganska bra beskriva hur man kan förbereda sig inför och genomföra friluftsaktiviteter, t ex hur man klär sig. Eleven kan beskriva utförligt på vad man får och inte får göra enligt allemansrätten.
Eleven kan utförligt beskriva hur man kan förbereda sig inför och genomföra friluftsaktiviteter, t ex hur man klär sig. Eleven kan beskriva utförligt och resonera kring vad man får och inte får göra enligt allemansrätten.
Ta hand om skador
Eleven har: -ej deltagit i tillräcklig utsträckning för att bedömas. -Eller inte visat tillräckliga kunskaper i att ta hand om skador skriftligt och praktiskt.
Eleven har deltagit under de praktiska lektionerna. Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva hur man tar hand om t ex en blödning.
Eleven har deltagit och varit aktiv under de praktiska lektionerna. Eleven kan visa och beskriva hur man tar hand om några olika skador.
Eleven har deltagit och varit drivande under de praktiska lektionerna. Eleven kan utförligt visa och beskriva hur man tar hand om samtliga skador som tas upp.
Aktiviteter med och utan boll
Eleven har: -ej deltagit i tillräcklig utsträckning för att bedömas. -Eller inte visat tillräckliga färdigheter i de olika aktiviteterna.
Eleven deltar i de flesta aktiviteterna. Eleven är lite delaktig i spelet, men kan röra på sig mer och bidra mer till lagets framgång.
Eleven deltar i samtliga aktiviteter. Eleven är ganska delaktig i spelet, rör på sig mycket och bidrar till lagets framgång. Eleven visar att hen förstår spelet genom att placera sig rätt på planen.
Eleven deltar i samtliga aktiviteter. Eleven är en bidragande orsak till lagets framgång och visar det genom t ex avgörande passningar och skott. Eleven visar god spelförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: