Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2019-05-01 15:34 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Under v. 12-15 ska vi arbeta med procent. Vi startar med cirkeldiagram där resultatet i undersökningen redovisas i procent. Vi kommer att träna på att läsa av diagrammen och avgöra hur många procent de olika delarna visar. Vi kommer också att öva oss på att räkna ut 50% och 25% av helheten, 100%. Till sist ska vi lära oss lite om kombinatorik.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

När vi arbetat klart med detta kapitel ska du kunna:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

Viktiga begrepp: procent, hundradel, kombinera, hel, halv, fjärdedel

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi beräknas arbeta med arbetsområdet under v. 12 - 15

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 8 Procent
 • problemlösning enskilt och i grupp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper genom:

 • att du aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • att du använder fungerande metoder och begrepp för att lösa uppgifter kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • att göra en diagnos 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
procent

Kan till viss del/behöver träna mer.
Har godtagbara kunskaper/Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper/Är säker
Matematiska begrepp
Kan att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%
Resonemang
Kan avläsa cirkeldiagram och avgör hur många procent de olika delarna är.
Välja och använda matematiska metoder
Kan dela upp det hela, 100% i olika procentsatser.
Lösa problem
Vet på hur många olika sätt man kan kombinera två olikheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: