Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal - rimlighet

Skapad 2019-05-01 17:29 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Under v. 17-19 ska vi arbeta med decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar. Vi ska öva på att överslagsräkna för att avgöra om ett svar är rimligt samt göra exakta beräkningar med decimal. Det kommer att var beräkningar med olika antal decimaler. Vi kommer också att lära oss hur man multiplicerar och dividerar ett decimaltal med ett heltal.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

När vi arbetat klart med detta kapitel ska du kunna:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Viktiga begrepp: avrunda, heltal, decimaler, decimaltecken, rimlighet

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi beräknas arbeta med arbetsområdet under v. 17 - 19

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 9 Decimaltal
 • problemlösning enskilt och i grupp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper genom:

 • att du aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • att du använder fungerande metoder och begrepp för att lösa uppgifter kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • att göra en diagnos 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: