Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorkunskap

Skapad 2019-05-01 17:51 i Harbo skola Heby
Datorkunskap, datorhistorik, handhavande av datorer och dess system.
Grundskola 4 Teknik
Vad är en dator? Hur fungerar en dator? Vad betyder ordet viral? När uppfanns den första datorn? Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig en mängd fakta om datorer och dess komponenter. Du får även lära dig om datorns historia och fundera på hur den kommer fungera i framtiden. Du kommer ha chans att utveckla din förmåga att hantera en dator och dess system.

Innehåll

Vi möter datorer överallt i samhället. Oavsett vilket yrke du kommer att jobba med behöver du ha kunskap om datorer.

Vad ska vi lära oss?

 • Olika digitala verktyg; datorer, mobiltelefoner, surfplattor, 
 • Några av datorns delar och deras funktion
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om digitala verktyg
 • Etik på nätet

Hur ska vi lära oss?

Du ska få läsa, se på filmer och se bilder på olika komponenter i datorer och andra digitala verktyg.

Du ska få träna på elevespel.se samt att använda ord och begrepp i samtal och diskussioner.

 

Vad bedöms?

Din förmåga att använda ord och begrepp.

Din förmåga att identifiera och förklara datorns olika delar och deras funktioner.

Din förmåga att se olika digitala verktygs användningsområden i samhället, för- och nackdelar. 

Din förmåga att resonera kring hur miljö och säkerhet påverkas av digitala verktyg. 

 

Hur kommer du att bedömas?

Du kommer att få redovisa dina kunskaper muntligt i samtal och diskussioner.

Du kommer att få visa dina kunskaper skriftligt  

Uppgifter

 • Datorn som tekniskt system

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Datorkunskap åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Datrons olika delar
Du kan namnet på datorns olika delar, hårdvara.
 • Tk  4-6
Du kan namnet på några av datorns delar, hårdvara.
Du kan namnet på flera av datorns delar, hårdvara.
Du kan namnet på många av datorns delar, hårdvara.
Beskriva datorns funktion mm
Du kan beskriva och förklara hur en dator är uppbyggd och hur de olika delarna samverkar.
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur en dator är uppbyggd och hur några av delarna samverkar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur en dator är uppbyggd och hur flera delar samverkar.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur en dator är uppbyggd och kan de förklara hur alla de olika delarna samverkar. Du ger exempel på något annat som funderar på ett liknande sätt.
Säker på nätet
Du visar förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
 • Tk  4-6
Du visar på ett enkelt sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
Du visar på ett utvecklat sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
Du visar på ett välutvecklat sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet. Du kan ge exempel på flera för- och nackdelar.
Datorns påverkan
Du kan beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: