Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och livsstil

Skapad 2019-05-01 20:56 i Tullbroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Hur påverkar vår livsstil miljön? Vilka vanor har vi och vad kan vi själv förändra? Vad innebär ekologisk mat? Vilka arbetsförhållanden har människor i andra länder som producerar mat och varor till oss? Vilka miljömärken kan man lita på och vad betyder de? Vad händer med alla våra sopor? Hur kan vi sortera vårt avfall och vad blir det av det sedan? Hur kan vi leva på ett mer ”hållbart sätt”?

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Bedömning - vad och hur

Du visar din kunskap i handling genom att:

- Delta aktivt utifrån dina aktuella förutsättningar och kunna planera, tillaga och skapa olika klimatsmarta måltider där du visar att du kan ta hänsyn till transport, säsong, miljöpåverkan mm.

- Värdera och hantera olika problem i relation till hälsa, resurshushållning och jämställdhet genom att visa att du har ett medvetet och kritisk förhållningsätt och kan se alla människors lika värde och rättigheter

- Förstå konsekvensen av ditt och andras agerande i ett miljöperspektiv genom att ha insikt i och förståelse för konsekvensen av olika val vi träffar som konsumenter och dess betydelse för resten av världen

- Förstå och se samband mellan förbrukning och miljö genom t ex att förstå vikten av att återvinna och sopsortera

- Föra resonemang utifrån frågeställningar som handlar om en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling genom att se samband och förstå konsekvenser av agerande - Ge omdömen genom att bedöma det egna och andras arbete

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs genom olika arbetsmetoder, praktiskt arbete i grupp, individuellt arbete, gemensamma diskussioner, anpassade föreläsningar, individuella reflektioner, skriftliga uppgifter, undersökningar, söka fakta och information på Internet, film, , egen bedömning, mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: