Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier - åk 6

Skapad 2019-05-01 21:10 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Geografi
En fältstudie kallas det när man går ut och aktivt observerar saker i naturliga miljöer, till skillnad från klassrummet. Eftersom man använder fler sinnen i fältstudier ökar chanserna att man kommer ihåg vad man lärt sig. Man tränar på att iaktta, se samband och dra slutsatser. Som deltagare på en fältstudie ska du dokumentera, analysera och förstå. Varje fältstudie består av fyra delar; förberedelser, genomförande, sammanfattning och redovisning.

Innehåll

Tidsperiod

HT 2016 - VT 2019

 

Konkretisering av målen

Vi tränar på att göra olika geografiska analyser genom att använda kartor och andra enkla geografiska verktyg när vi genomför olika fältstudier.

 

Genomförande

Under hela mellanstadiet genomför vi regelbundet olika fältstudier, t ex skolgårdskartor, olika bergarter, hållbar utveckling, samt ett besök vid valstugorna i samband med senaste valet.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att använda kartor och enkla geografiska verktyg när du genomför olika fältstudier.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Fältstudier - åk 6

Fältstudier - åk 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Fältstudier, kartor och verktyg
Du behöver vuxenstöd för att kunna genomföra fältstudier med hjälp av kartor och enkla geografiska verktyg.
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: