Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO Civilization Team 7 vt-19 (Hi)

Skapad 2019-05-01 21:19 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi har arbetat med hur människorna levde i de första samhällena i världen (högkulturerna). Vi lärde oss mer om vad de arbetade med, vilka uppfinningar de gjorde, hur de kommunicerade osv. Vi arbetade även med vad historiska källor är och hur man kan resonera ifall dessa är trovärdiga eller relevanta.

Matriser

Hi
AO Civilization Team 7 vt-19 (Hi)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera om orsaker till och konsekvenser av civilisationernas framväxt
Du behöver hjälp när du ska resonera om orsaker till och konsekvenser av civilisationernas framväxt och når inte nivån för kunskapskravet E ännu.
Du har grundläggande kunskaper om forntidens civilisationer och visar det genom att resonera om konsekvenser av högkulturernas framväxt med några exempel.
Du har goda kunskaper om forntidens civilisationer och visar det genom att resonera om konsekvenser av högkulturernas framväxt med flera exempel.
Du har mycket goda kunskaper om forntidens civilisationer och visar det genom att resonera om konsekvenser av högkulturernas framväxt med flera exempel. Du kan även motivera varför de exempel du använder är särskilt viktiga.
Använda begrepp
Du behöver hjälp när du ska använda begrepp i rätt sammanhang och når inte nivån för kunskapskrav E ännu.
När du beskriver civilisationerna använder du några begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver civilisationerna använder du flera begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver civilisationerna använder du flera begrepp i rätt sammanhang och med precision.
Resonera om historiska källors trovärdighet och relevans
Du behöver hjälp när du ska resonera om historiska källor och når inte nivån för kunskapskrav E ännu.
När du resonerar om källorna beskriver du varför källan är trovärdig eller relevant (användbar).
När du resonerar om källorna beskriver du varför källan är trovärdig och relevant (användbar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: