Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ÅK 1-3

Skapad 2019-05-01 21:29 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Innehåll

 Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK 1-3

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna utveckla sin förmåga att:

ü Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

ü Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

ü Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt Innehåll

Läsa och skriva

Ø Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, Lyssna och Samtal

 

Ø Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 

 

 Berättande texter och sakprosa texter

Ø Berättande texter för barn i form av texter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kunskapskrav

*    Eleverna ska kunna känna till språket bokstäver.

*    Eleverna ska kunna skriva korta meningar om sig själva.

*    Eleverna ska kunna sammanfatta de viktigaste delar av texter.

*    Eleverna får också kunna ställa frågor och svara genom att lyssna på andra.

Undervisning

·        Eleverna får jobba med era namn. Genom att dela namnens bokstäver får de veta att varje ord består av olika bokstäver och varje bokstav har ett speciellt ljud (fonologiska medvetenhet).

·        Eleverna skriver korta meningar om sig själva och formulera egna åsikter.

·        Eleverna utvecklar sin ordföljd och interpunktion med hjälp av lärarens.

Bedömning

v Läraren får bedöma eleven förmågor presentera viktigaste innehåll i sin text.

v Eleven ska visa sin förmåga att samtala och diskutera med sina kamrater så att de förstår innehållet och blir intresserade av hans arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: