Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt anförande tema barndom

Skapad 2019-05-02 11:42 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Detta moment är en fördjupning som innebär att analysera noveller och genomföra ett muntligt anförande på tema barndom/uppväxt.

Innehåll

Innehåll och syfte Det finns två övergripande områden: det ena att öva och genomföra ett muntligt anförande och det andra att öva och genomföra litterära analyser av några noveller om uppväxt. I Det muntliga framförandet ska ni sedan presentera och tolka (minst två) novellerna, samt koppla dem till en personlig idé på temat barndom. Det ska alltså bli ett tal som använder exempel från novellerna för att berätta någonting viktigt (ett tema) om barndomen.

Lärandemål Det första lärandemålet är att ni ska förbättra er muntliga förmåga och att planera och genomföra ett muntligt anförande. Det andra målet är att gå på djupet i en litterär analys för att skapa förmåga och säkerhet i hur man ger en bred litterär analys. Avslutningsvis ska ni även utveckla er förmåga att sammanbinda allt detta till att komma fram till en egen idé och att driva denna i en personlig argumentation.

Undervisningen kommer att presentera olika noveller och använda sig av en och samma analysmodell för dem. Ni gör alltså samma analys på flera olika noveller. Lektionerna kommer även presentera hur man gör ett bra muntligt anförande med stilfigurer och ethos/logos/patos. Ni kommer att delas in i redovisningsgrupper inför de muntliga anförandena.

Formativ bedömning kommer att ske fortlöpande i undervisningen, men framför allt kommer bedömningen att göras av det muntliga anförandet och det manus ni lämnar i samband med det. I och med det muntliga anförandet kommer ni även att ge varandra respons och avslutningsvis ska ni skriva en utvärdering.

Uppgifter

  • Manus och respons

Matriser

Sve
Bedömning tema barndom

--->
--->
--->
Språk och åhörarkontakt
Språket är begripligt och åhörarna kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning. – läser mycket från manus tittar ibland upp – har ibland ett bra tempo även om det ibland bli lite hastigt Du har viss åhörarkontakt och försöker använda dig av ögonkontakt och kroppsspråk.
Språket är ledigt och stilen är delvis anpassad till situationen. Det är tillräckligt formellt för ett anförande men också sådant att det passar publiken. – talar snarare än läser – använder dig av stilfigurer och/eller ethos, logos, pathos – talar i ett lämpligt tempo Du etablerar viss kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av blicken och kroppsspråk/gester.
Språket är ledigt och varierat och stilen är anpassad till situationen. Det är tillräckligt formellt för ett anförande men också sådant att det passar publiken. – talar och läser inte – använder dig med säkerhet av ethos, logos, pathos och/eller stilfigurer som fungerar väl i sitt sammanhang och landar hos åhöraren – talar genomgående i ett lämpligt tempo och förstärker innehållet genom röst, engagemang och närvaro. Du etablerar god kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av ett tilltal till åhörarna, kontakt med blicken och kroppsspråk/gester.
Anförandets inramning
Du planerar och genomför med viss säkerhet ett muntligt anförande inför grupp och förmedlar egna tankar och åsikter Anförandet är sammanhängande och begripligt Du använder med viss säkerhet något presentationstekniskt hjälpmedel.
Du planerar och genomför med viss säkerhet ett muntligt anförande inför grupp och förmedlar på ett nyanserat sätt tankar och åsikter Anförandet har en tydlig struktur, med passande inledning och avslutning Du använder med viss säkerhet något presentationstekniskt hjälpmedel som gör presentationen tydligare och stödjer innehållet.
Du planerar och genomför med säkerhet ett muntligt anförande inför grupp och förmedlar på ett nyanserat sätt tankar och åsikter Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning, avslutning och balans mellan de olika innehållsdelarna Du använder med säkerhet något presentationstekniskt hjälpmedel som gör presentationen tydligare, stödjer innehållet och dessutom är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Innehåll och litterär analys
Du gör en enkel litterär analys genom att – översiktligt presentera innehållet i minst två av novellerna – koppla novellerna översiktligt till temat med exempel – ha med någon egen iakttagelse och formulera egna tankar på temat
Du gör en fördjupad litterär analys genom att – översiktligt presentera innehållet i minst två av novellerna – reflektera över innehåll och form med hjälp av några begrepp från analysmodellen – koppla novellerna med en tydlig idé till temat och utförligt redogöra för detta – ha med några egna iakttagelser och formulera välgrundade tankar på temat med utgångspunkt från novellerna
Du gör en fördjupad och nyanserad litterär analys genom att – översiktligt presentera innehållet i minst två av novellerna – reflektera över innehåll och form med hjälp av några begrepp från analysmodellen – koppla novellerna med en tydlig idé till temat och utförligt och nyanserat redogöra för detta – ha med några egna iakttagelser och formulera välgrundade och nyanserade tankar på temat med utgångspunkt från novellerna koppla dess tankar på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: