Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosplantering

Skapad 2019-05-02 12:53 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen ska få testa att så solrosfrön i egentillverkade krukor av gamla mjölkpaket!

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 Naturvetenskap och kreativt skapande.

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 Syftet med undervisningen är att låta barnen fördjupa sig i växters kretslopp, från frö till färdig blomma. Även att se att det tar tid att växa till sig. 

Syftet är också att visa barnen hur man enkelt kan återanvända mjölkpaket samt kreativt tänkande i skapandet av dem.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

Undervisningen ska genomföras genom flera olika aktivitetstillfällen i våra tre olika grupper (fjärilar, puppor och larver) inom fjärilen. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektionen med barnen kommer ske genom diskussioner och utforskande av de väntande blommorna under aktivitetstillfällen de kommande veckorna.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barnen.

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Evelina och Rama ansvarar för genomförande samt dokumentation. Evelina ansvarar för Unikum-arbetet.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet med undervisningen är att få en solros att växa, från frö till blomma. Att ge barnen en förståelse kring växters kretslopp samt materialåterbruk.

   

  __________________________________________________________________

   

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: