Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2019-05-02 15:38 i Lunnaskolan Härryda
Kommunikation, bildstöd, bokstäver och ord.
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
Kommunikation är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

samspela med andra.

 

tolka olika former av kommunikativa uttryck.

 

söka information.

 

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Bedömningsmatris för inriktningen träningsskola - Kommunikation

Kommunikation

 • KOM   9   Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9   Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9   Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9   Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9   Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9   Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Socialt samspel
Du kan ge respons på given kontakt
Du kan ta initiativ till kontakt med vuxna och barn
Du kan samspela med vuxna och barn. Du kan ta emot och ge fysisk kontakt.
Du kan avväga närhet och distans. Du kan upprätthålla kontakt och återknyta kontakt. Du kan vistas i grupp.
Du kan leka med andra, både vuxna och barn. Du kan invänta din tur och du kan följa regler. Du har förståelse för grundläggande kommunikativa mönster och strukturer.
Kommunikations- färdigheter
Du kan påkalla uppmärksamhet på ditt eget sätt.
Du kan svara ja eller nej.
Du kan uttrycka egna känslor, behov och önskningar.
Du kan ställa frågeord, t.e.x när, var och hur. Du kan använda jag vill, jag ska, jag är.
Du kan återge en upplevd händelse samt beskriva bilder och föremål.
Läsa
Du kan med hjälp tolka symboler/objekt.
Du kan känna igen ditt namn och ordbilden.
Du kan känna igen ordbilder och bokstäver.
Du kan koppla ihop bokstav med fonem samt ljuda enstaka ord.
Du kan läsa enkel text med förståelse.
Skriva
Du kan med hjälp spåra vänster - högerriktning.
Du kan skriva efter mall med hjälpmedel. Du visar intresse för att skriva.
Du kan skriva vissa bokstäver samt ditt namn.
Du kan skriva alla bokstäver samt korta ord.
Du kan skriva dikterade ord, du kan skriva egna meningar.
Språkförståelse
Du kan tolka enkla gester och mimik med stöd.
Du kan kategorisera känslouttrycken glad och ledsen. Du kan följa enkla instruktioner tex sitt, stå, hoppa.
Du kan förstå funktionen av olika föremål och bilder.
Du kan svara på frågor. Du kan använda ord/tecken/bilder som är viktiga i din närmiljö.
Du kan tillgodogöra dig sagor, berättelser och media.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: