Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Samhället

Skapad 2019-05-02 15:42 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav SO: Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Konkretisering av kunskapskraven  Du ska veta vad ett samhälle är.  Du ska känna till några yrken som finns i samhället.  Du ska känna till några viktiga samhällsfunktioner.  Du ska muntligt kunna berätta om hur ett samhälle är uppbyggt
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Hur byggdes våra samhällen upp? Hur har det förändrats genom åren? Vilka viktiga samhällsfunktioner behövs för att samhället ska fungera? Vi undersöker och finner svar tillsammans.

Innehåll

Centralt innehåll

SO:

§  Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

§  Yrken och verksamheter i närområdet.

§  Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

§  Rumsuppfattning med hjälp av fysiska kartor, t. ex över närområdet och skolvägar.

SV/SVA:

·        Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·        Språkliga strategier för att minnas och lära.

 

Så här arbetar vi

§  Läser texter

§  Tittar på filmer som handlar om olika yrken

§  Grupparbete – vi ”bygger” ett samhälle

§  Samtal och diskussion

§  Få besök av lokalpolisen och skolsköterskan som berättar om sitt arbete

§  Besöka Farsta brandstation

§  Få besök av Stockholmskällans museipedagog

 

 

 

 

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på eleverna när de diskuterar och analyserar i stor och liten grupp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: