Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-05-02 18:49 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om lag och rätt: Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Vilka rättigheter har alla människor i världen? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna?

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att jobba med uppgifter utifrån läroboken
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning

Du ska efter arbetsområdet kunna:

 

 • Vara delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Använda dig av ord och begrepp i rätt sammanhang

 

 • Förklara varför det finns lagar
 • Resonera om varför människor begår brott
 • Redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • Beskriva vilka rättigheter alla människor har i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris i samhällskunskap åk 4-6 Balltorpsskolan

Rubrik 1

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: