Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 1B - Talen 0-100

Skapad 2019-05-02 21:31 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
I detta arbetsområdet ska du lära dig positionssystemet: ental, tiotal, hundratal. Talföljder och att storleksordna talen 0-100, du ska

Innehåll

Mitt i prick 1B - Talen 0-100

I detta arbetsområde ska du förstå och kunna använda talen 0-50, du ska få arbeta med problemlösning, du ska förstå och använda talen 50-100, du ska lära dig mer om hundrarutan samt förstå talens placering. Du ska kunna addera och subtrahera med hela tiotal, kunna addera ental till tvåsiffriga tal, kunna subtrahera ental från tvåsiffriga tal. Du ska även kunna räkna addition och subtraktion med mynt och sedlar upp till 100 kronor samt kunna använda miniräknare. 

 

Konkretiserade mål 

 

Du ska kunna använda talen 0-50. 
Du ska kunna använda en tallinje och en hundraruta. 
Addera ental till tvåsiffriga tal.
Addera och subtrahera med mynt. 
Du ska Förstå positionssystemet med ental, tiotal och hundratal. 

 

Undervisning/såhär ska vi göra

- Vi kommer att använda våra små whiteboards i början av varje lektion för att repetera begrepp vi tidigare arbetat med, samt se om du förstått dagens genomgång. 
- Vi kommer att räkna i boken Mitt i Prick 1B. Kapitel 2, addition med tiotalsövergång.
- Vi kommer att spela mattespel.
- Vi kommer att arbeta laborativt. 
- Vi kommer att spela spel på Ipad. 
- Vi kommer att titta på avsnitt från serien livet i mattelandet
- Vi kommer att spela NOMP på våra chromebooks. 
- Vi kommer färglägga räknemålor.
- Vi kommer att träna på snottror. 
- Vi kommer att ha matteläxa varje vecka, detta för att repetera och befästa det vi gjort i skolan. 

Begrepp

Addition, plus, tiokompisar, talrad, dubblor, fler, färre, symmetri och stapeldiagram, tiotal, ental, tallinje, hundraruta, 

Bedömning

- Du kommer att bedömas formativt, d.v.s kontinuerligt under arbetets gång. 

- Du kommer i början av varje lektion få tillfälle att svara på frågor på en liten whiteboard. 

- Du kommer att göra ett litet kunskapstest i slutet av arbetsområdet. 

- Du kommer att bedömas utifrån skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: