Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och naturen

Skapad 2019-05-02 21:36 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Biologi Svenska
Jag och naturen innehåller tre olika arbetsområden. Vi kommer att arbeta med skogen, naturen på vår och sommar samt med sjöar och vattendrag.

Matriser

Sv Bi
Jag och naturen

------------.>
------------>
SKOGEN- NATURTYPER
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
...kan förklara vad barrskog,lövskog och blandskog är. ...kan namnge tre svampar, bär och trädarter. …känner till minst två bytesdjur och rovdjur som finns i skogen.
...kan förklara vad som krävs för att respektive naturtyp ska trivas och förklara vad som menas med kulturskog samt urskog. ...kan förklara skillnaden mellan ett rovdjur och ett bytesdjur.
SKOGEN- NÄRINGSKEDJOR
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
...kan rita/förklara minst en näringskedja i skogen. ...kan förklara hur löv och döda djur bryts ner.
...kan rita/förklara fler än en näringskedja i skogen. ...kan förklara vilken betydelse nedbrytningen har för skogen.
SKOGEN- MÄNNISKANS PÅVERKAN
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
...kan ge exempel på hur vi människor använder skogen. t.ex. för att tillverka papper, virke mm.
...kan förklara hur människan påverkar naturen och skogen och vad det kan få för konsekvenser.

NATUREN PÅ VÅR OCH SOMMAR

------------.>
------------>
BLOMMOR OCH FÅGLAR
 • Bi  4-6
...kan namnet på minst fem vanliga blommor i Sverige. ...kan ge exempel på två vanliga fåglar som du kan se i/runt Gråbo.
...kan namnet på fler än 5 vanliga blommor i Sverige. ...kan ge exempel på fler än två vanliga fåglar som du kan se i/ runt Gråbo.
POLLINERING & FOTSYNTES
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
... förklara vad pollinering är och ge ett exempel på en pollinerare. ...kan förklara hur en växt får energi och kan växa.
...kan förklara hur en insekt och en blomma samarbetar. ...kan förklara hur pollinering och fotosyntesen hänger ihop.
LIVETS UTVECKLING
 • Bi  E 6
…kan t.ex. berätta hur ett ägg utvecklas till vuxen fjäril.

SJÖAR OCH VATTENDRAG

------------.>
------------>
LIVETS UTVECKLING
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
...kan förklara utvecklingen från grodyngel till groda.
MÄNNISKANS PÅVERKAN PÅ LIVET I SJÖN
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
...kan förklara hur människan kan skada livet i en sjö ...kan ge exempel på minst två olika sorters sjöar.
…kan förklara hur olika sorters sjöar bildas och varför.
FÄLTSTUDIE
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
...kan genomföra en enkel fältstudie om skogen, sjön eller en blomma och följa en modell som går att följa. ...kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt. .. kan jämföra sina och andras resultat. .. kan göra en enklare dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
...för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
ORD OCH BEGREPP
 • Bi  E 6
...kan förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
...kan förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet och ...visar att jag förstår ord och begrepp genom att använda flera av dessa under t.ex. min muntliga presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: