Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT - Fritidshem

Skapad 2019-05-03 10:37 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Våra barn och elever växer upp i ett samhälle som kräver digital kompetens. Ett samhälle med större och snabbare förändringar än någonsin i mänsklighetens historia. Våra elever ska kunna bli deltagare, och inte bara åskådare i framtidens samhälle. De ska kunna bli producenter, inte bara konsumenter. De ska kunna bli kritiska granskare, inte bara acceptera det som levereras till de.

Innehåll

Fokusområde: 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

 

Lärmål 

·       Eleverna lär sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

·       Eleverna utbildas i källkritik och nätetik.

·       Elever ska utveckla olika kunskaper via digitala verktyg.

 


Planering av utvärdering 

·       Eleverna dokumenterar nya kunskaper (film, musik, programmering m.m.) 

·       Samtal med eleverna och iakttagelser

 

 

Undervisning 

IKT-dag en gång i veckan, torsdag.

 • Samtal om källkritik och nätetik
 • Filmklipp från UR om källkritik och nät etik
 • Programmerings appar
 • Skapa filmer
 • Skapa musik
 • Kunskaps spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: