Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskartan och Oceanien vt-19

Skapad 2019-05-03 11:19 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
SO Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden, olika platser, regioner och levnadsvillkor i världen. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett rumsligt medvetande och kunskaper om mänskliga verksamheter och processer i naturen som påverkar jordytans former och mönster. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor.

Innehåll

Vi arbetar med världskartan de olika världsdelarna, världshaven och bergskedjorna. Vi lär oss om hur kartan är uppbyggd och vad de olika färgerna och symbolerna betyder.  Vi tittar sedan närmare på Oceanien, den minsta världsdelen. Oceanien består av öar där den största ön är Australien. 

* Vi arbetar med världskartan och jordgloben och samtalar om vad de olika färgerna på kartan betyder

* Vi arbetar självständigt och i grupp i Geografi-världen-häftet.

* Vi ser på filmer om Oceanien, dess länder och naturliv.

* Vi skriver faktatexter om djur i Oceanien

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: