Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering samhällskunskap, åk 7, vecka 18-21, VT 2019

Skapad 2019-05-03 11:20 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Arbetsområdet Massmedier ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Innehåll

 

Tidsplan

 

  • Vi arbetar med Massmedier vecka 18-21 (vecka 21 + politik inför EU-valet)

 

 

 

     Förmågor att utveckla – mål

 

·         Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

·         Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

·         söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

·         analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 

 

 

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

 

 

Arbetssätt, metod och material

 

·         Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer, bilder, statistik och diagram. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat interaktiva uppgifter, arbetsblad, häften och uppgifter i läroböcker.

 

 

 

Bedömning och betygsättning

 

·         Examinerande uppgift, vecka 20 – nyheter och källor

 

·         Deltagande och visad kunskap på lektioner.

 

·         Skriftliga inlämningsuppgifter

 

Uppgifter

  • SH.åk7.ex.uppg.massmedier.VT19

  • SH.åk7.ex.uppg.massmedier.VT19

  • SH.åk7.ex.uppg.massmedier.VT19

  • SH.åk7.ex.uppg.massmedier.VT19

  • SH.åk7.ex.uppg.massmedier.VT19

  • SH.ex.uppg.massmedier

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: