Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övning: Nationella proven åk. 6.

Skapad 2019-05-03 12:37 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska
Inför nationella proven i åk. 6 kommer här skrivövningar ni kommer testas på på era skrivkunskaper.

Innehåll

I följande arbetsområde finns övningsuppgifter för Delprov B1, C1 och C2 för åk. 6.

Uppgifter

  • Delprov B1 - läsa-berättande-text

  • Delprov B2 - Läsa-sakprosatext

  • Delprov B - Läsa-bedömningsmall

  • Delprov C1 - Skriva Berättande text

  • Delprov C2 - Skriva beskrivande text

Matriser

Sv
Resultat för NP svenska/svenska som andraspråk, del C1

F (insats krävs)
E-Nivå
D-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
A-Nivå
Koppling till uppgiften
Mål ej uppnådda.
eleven följer instruktionen texten fungerar i huvudsak som en berättelse
eleven följer instruktionen texten fungerar relativt väl som en berättelse
eleven följer instruktionen texten fungerar väl som en berättelse
Innehåll
Mål ej uppnådda.
begripligt innehåll
relativt tydligt innehåll
tydligt innehåll
Innehåll
Mål ej uppnådda.
enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Innehåll
Mål ej uppnådda.
• räknar upp händelser
• återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
• förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dessa
Struktur
Mål ej uppnådda.
• uppbyggnaden går att följa
•uppbyggnaden är tydlig •textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns.
•uppbyggnaden lyfter texten •textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns.
Struktur
Mål ej uppnådda.
• ansatser till styckeindelning finns
• i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Struktur
Mål ej uppnådda.
• berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form
• berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form
• berättelsen är skriven i jag-form
Språk
Mål ej uppnådda.
• Ordvalet uppvisar viss variation
• Ordvalet är relativt varierat
• Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet
Språk
Mål ej uppnådda.
•Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
•Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
•Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Språk
Mål ej uppnådda.
• tempusbruket stör inte förståelsen
• tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
• tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Mål ej uppnådda.
• stor/liten bokstav används med viss säkerhet
• relativt få fel i användningen av skiljetecken
• få fel i användningen av skiljetecken
Skrivregler
Mål ej uppnådda.
Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
• relativt få stavfel som inte stör förståelsen
• få stavfel
Helhetsbedömning
Mål ej uppnådda.
Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
D-Nivå
Eleven har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
B-Nivå
Eleven har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.

Sv
Resultat för NP svenska/svenska som andraspråk, del C2

F (insats krävs)
E-Nivå
D-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
A-Nivå
Koppling till uppgiften
Mål ej uppnådda.
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en i huvudsak fungerande text
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en relativt väl fungerande text
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Mål ej uppnådda.
• innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en begriplig beskrivning av hur den ska se ut
• innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en relativt tydlig beskrivning av hur den ska se ut
• innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en tydlig beskrivning av hur den ska se ut
Innehåll
Mål ej uppnådda.
• innehåller en begriplig förklaring till varför bron ska byggas
• innehåller en relativt tydlig förklaring till varför bron ska byggas
• innehåller en tydlig förklaring till varför bron ska byggas
Struktur
Mål ej uppnådda.
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten
Struktur
Mål ej uppnådda.
• ansatser till styckeindelning finns • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. "och", "men" finns
• i huvudsak fungerande styckeindelning finns • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns
Språk
Mål ej uppnådda.
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet
Språk
Mål ej uppnådda.
*Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
•Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt
•Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
Språk
Mål ej uppnådda.
• Tempusbruket stör inte förståelsen
• Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
• Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Mål ej uppnådda.
grundläggande regler för stavning, skiljetecken…[används] på ett i huvudsak fungerande sätt • stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt
grundläggande regler för stavning, skiljetecken… [används] på ett relativt väl fungerande sätt • relativt gott bruk av skiljetecken
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] på ett väl fungerande sätt • gott bruk av skiljetecken
Skrivregler
Mål ej uppnådda.
• stor/liten bokstav används med viss säkerhet
• relativt få fel i användningen av skiljetecken
• få fel i användningen av skiljetecken
Skrivregler
Mål ej uppnådda.
• stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
• relativt få stavfel som inte stör förståelsen
• få stavfel
Helhetsbedömning
Mål ej uppnådda.
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
D-Nivå
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
B-Nivå
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: