Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2019-05-03 12:41 i Hogstorps Skola Uddevalla
Ett område kring jordens inre och yttre krafter. Vilka processer som formar och förändrar jordytan.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggd och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Syfte
I det här området kommer du att träna din förmåga att:

* förstå hur naturen och människan formar och förändrar jordytan. 
* analysera vad som orsakar olika naturkatastrofer och vilka konsekvenser det kan få för människor. 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


- skillnaden mellan jordens inre (endogena) och yttre (exogena) krafter.
- geografiska
 begrepp som erosion, vittring, plattektonik, kontinent, kontinentalplattor osv.
- om olika fenomen i naturen och hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter.
- vulkanutbrott, jordskalv, jordbävning, tsunamis m.m
- förstå varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. 
- förstå vilka krafter som är uppbyggande krafter och nedbrytande krafter av jordytan.
- hur kontinentalplattorna rör sig och vad som händer när de rör sig.  

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar (presentationer i classroom)

* Filmer

* Sammanfatta det vi lärt oss i form av frågor/svar och texter

* Illustrera jordens inre och yttre krafter med hjälp av lera

* Presentera jordens inre och yttre krafter för yngre barn


Bedömning och redovisning

* delaktighet på lektionerna 
* enskilt arbete
* grupparbete med att illustrera och presentera jordens inre och yttre krafter med hjälp av lera och muntlig redovisning
* hur väl du använder dig av geografiska ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Jordens inre och yttre krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om naturlandskapet, hur det har formats och hur det förändras.
Eleven har goda kunskaper om naturlandskapet, hur det har formats och hur det förändras.
Eleven har mycket goda kunskaper om naturlandskapet,hur det har formats och hur det förändras.
Förmåga att använda begrepp
Eleven känner till de flesta geografiska begrepp som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem. # jordskorpa, magma, mantel, kontinentalplattor, pangea,
Eleven känner till och kan med tydlighet beskriva och förklara den begrepp som tillhör ämnesområdet. # jordskorpa, magma, mantel, kontinentalplattor, pangea
Eleven kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använda dem och använda dem på ett väl fungerande sätt i sina förklaringar och resonemang. # jordskorpa, magma, mantel, kontinentalplattor, pangea
Analysera
Eleven kan föra enkla resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa. # Jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, erosion, vittring
Eleven kan föra utvecklade resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa. # Jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, erosion, vittring
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa. # Jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, erosion, vittring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: